SAÇ SIKLIĞININ AYARLANMASI

Donör bölgeden çıkacak kök sayısına göre santimetreye ekilecek  kök sayısı belirlenir. Bazı operasyonlarda santimetrekare başına 25-30 greft ile istenilen sonuca ulaşılırken, bazı kişilerde gerçekleştirilen operasyonlarda ise istenilen sonuca ulaşabilmek için santimetrekare başına 50-60 greft ekilmesi gerekebilir. Kişiye operasyon öncesi saç sıklığının nasıl olacağı anlatılır.