Saç Ekim YöntemleriSaç ekiminin günümüzdeki en gelişmiş yöntemleri, Foliküler Ünite Transplantasyonu, kısaca FUT (Follicular Unit Trasplantation) veFoliküler Ünite Ekstrasyonu, kısaca FUE (Follicular Unit Extraction)’dir.

FUT : Bu teknik saç köklerinin bulunduğu ense bölgesindeki saçların şerit halinde çıkartılıp alınması işlemidir.

FUE : Bu teknik cerrahi bıçak kullanmaksızın donör bölgesinde bulunan saç köklerinin tek tek mikro motor özel iğneler kullanılarak çıkarılması işlemidir.

Her iki ekim yönteminde de ortak olan foliküler ünitelerin yani saç teli köklerini bir arada tutan küçük birimlerin, saçlı bölgeden, iki kulak arkası ve ense üstü kısımlardan alınıp saçsız bölgeye yerleştirilmesi yani ekilmesidir.

Saçların özellikle yoğunluk ve kalıcılık gösterdiği ve saç ekiminin uygulanabilmesi için oldukça önem arz eden iki kulak arası ve ense üstü bölgeye donör alan denmektedir. Uygulanmakta olan her iki yöntemde de foliküler birimler bu alandan temin edilmektedir.

Bu bölgeden alınan birimler FUT yönteminde donör alandan 10×3 cm’lik bir kesi ya da şerit şeklinde alınırken FUE yönteminde herhangi bir kesi gerçekleştirilmez; foliküler birimler uzman tarafından daha önceden ölçümü yapılmış saç yoğunluğuna bağlı olarak donör alandan Saç ekim uygulamasından başarılı ve doğal bir sonuç alınabilmesi, gerek FUT gerek FUE yönteminin uzmanları tarafından ve uygun koşullarda gerçekleştirilmesine ve tedavi süresince doktorunuzun söylediklerine uyulmasına bağlıdır. mikro tekniklerle birimler halinde çıkartılarak saçsız bölgeye yerleştirilir yani ekilirler. 

FUT ve FUE Yöntemleri Arasındaki Farklar

Ense kısmında ince bir şerit halinde iz kalır. Alım yerinde hiç iz kalmaz.
Alınan saçların ortalama % 90’ı ekilebilir. Alınan saçların % 80’i ekilebilir.
Ensede 2-3 gün gerginlik olur ve ağrı olabilir. Gerginlik olmaz.
Saçlar uygun açıyla çıkar. Saçlar dökülmeden önceki gibi çıkar.
İstenilen şekil verilebilir. İstenilen şekil verilebilir.
Sadece ense saçları ekilebilir. Ense ve göğüs bölgesinden alınan saçlarla ekim yapılabilir.
Ekilen saçlar ilk 15 gün içinde geçici olarak dökülür. Sonrasında doğal saçınız uzamaya başlar. Ekilen saçlar ilk 15 gün içinde geçici olarak dökülür. Sonrasında doğal saçınız uzamaya başlar.
Yanık, yara izi gibi yerlere de ekim yapılabilir. Yanık, yara izi gibi yerlere de ekim yapılabilir.
İkinci seans en erken 6 ay sonra yapılabilir. 6-12 ay sonra ikinci seans gerçekleştirilebilir.
Ameliyat sonrası 10-15 gün sonra dikiş alınır. Dikişsiz yöntemdir.
Kaş, sakal ve bıyık ekilebilir. Kaş, sakal ve bıyık ekilebilir.
15 gün ağır spor yasaklanır. 15 gün ağır spor yasaklanır.
Ameliyathane şartları gerektirir. Ameliyathane şartları gerektirir.