MEGA SEANS

Mega seans tek seferde 4500-5000 greft  ve üzeri uygulamalar için kullanılır. Açıklığı çok olan  ve ense ( donör ) bölgesi uygun olan kişilere uygulanır. Mega seansla birlikte kişi saçsızlığına tek seansta son verilir. Operasyon süresi daha uzundur . Ortalama 10 -12 saat sürmektedir. Mega seans uygulamasında ekilen saçların daha sık ,daha gür olması mümkündür.

Açıklığı fazla olan ve donör bölgede yeteri kadar saçı olanlara uygulanır.