SAÇINIZIN İHTİYACI KENDİ HÜCRELERİNİZDE

PRP tedavisi

PRP tedavisi (Platelet Rich Plasma) kendi kanınızın işlemden geçirilerek, trombositlerin ayrılması sonucu elde edilen, trombositten zengin plazmanın saçlı deriye enjekte edilmesi işlemidir.

Aslında trombositler bir yaralanma anında hızla o bölgeye giderek ve kümelenerek önce kanamayı durdurur sonra da tamir edici hücreleri çağırırlar. Tamir edici hücreleri çağırmak için kullandıkları kimyasal faktörlere Growth Faktör (Büyüme faktörü ) denir. Trombositten zengin plazmayı enjekte ettiğimiz zaman, uyarılan hücrelerin etkisiyle doku beslenmesini artırır, buradaki hücrelerin yenilenmesini sağlar, uyuyan saç köklerinin etkilenerek yeniden saç üretimine zemin hazırlar.

İşlem için en az 8 cc kan alınır. Bu kan özel bir solüsyon içinde santrifüj işlemine tabi tutulur. Yaklaşık 10 dakika sonra sarımsı bir sıvı şeklinde PRP maddesi elde edilir. Bu sıvı çok ince iğnelerle saç ekilmiş veya kuvvetlendirilmesi istenilen sahalara enjekte edilir.

Tedaviye aday hastaların saçlarının tamamen dökülmemiş olması gerekmektedir. Bu yöntemle saç kökleri güçlendirilerek dökülme engellenmektedir. Tedavi seanslar halinde uygulanır. İstenen sonucun alınabilmesi için 1 kür tedavinin tamamlanması gerekmektedir. Bir kür tedavi 2 haftada bir 4 uygulamadır.

PRP terapi kendi kanınızdan alınarak yapılması nedeniyle hiçbir yan etki içermemektedir. Yapılan tedavi sonrası günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.